Domov
Ministrski svet
English
Informacije za delegacije
Informacije za medije
Akreditacije za medije
Namestitev za medije
Sporočila za javnost
Foto arhiv
Sprejete odločitve
 


 

Akreditacije za medije

Predstavniki medijev se lahko akreditirajo izključno preko elektronske pošte s posebnim akreditacijskim obrazcem ( slovensko - 27 kB >>> / angleško - 27 kB >>>)

Vloge skupaj z izpolnjenim akreditacijskim obrazcem in digitalno fotografijo v formatu .jpg ali .gif je potrebno poslati do 28. novembra na press_mc2005.uvi@gov.si.

OPOZORILO: Izpolnjen akreditacijski obrazec in digitalna fotografija morata biti pripeta k istemu elektronskemu sporočilu.

Akreditacijski obrazci poslani brez fotografij ne bodo upoštevani. Fotografije, poslane v .jpg ali .gif formatu, morajo biti podnaslovljene na naslednji način: priimek_ime.jpg ali priimek_ime.gif

Izpolnjeni akreditacijski obrazci bodo zaradi varnostnega preverjanja pred odobritvijo akreditacije predani Ministrstvu za notranje zadeve - Uradu za varnost in zaščito. Vsi akreditirani predstavniki medijev bodo potrdilo o akreditaciji prejeli po elektronski pošti takoj, ko bo to mogoče. Dodatne informacije: Urad Vlade RS za informiranje (01/ 478 25 97 ali 01/ 478 25 82).

Predstavniki medijev bodo akreditacijske priponke lahko prevzeli osebno ob predložitvi veljavnega potnega lista pri pultu za akreditacijo medijev, ki se bo nahajal ob vhodu v novinarsko središče (Dvorana B2 - vhod z Dunajske ceste). Pult bo odprt od petka, 2. decembra 2005 od 08.00 in do torka, 6. decembra 2005 do 15.00.

Dodatne informacije:
- obrazec za akreditacijo medijev (slovensko - 27 kB >>> / angleško - 27 kB >>>)

 

na vrh >>>

 


priložnostna znamka 13. Ministrskega sveta OVSE >>>

Program dogodka >>>

Kontakt

Ministrstvo za zunanje zadeve
Projektna skupina za OVSE
Prešernova 25
SI-1000 Ljubljana
Telefon: +386 1 478 2037
Telefaks:+386 1 478 2085
E-pošta: osce2005.mzz@gov.si

Urad vlade RS za informiranje
Mateja Malnar Štembal
Tržaška 21
SI-1000 Ljubljana
Telefon: +386 1 478 2597 ali +386 1 478 2630
Telefaks:+386 1 251 2312
E-pošta: mateja.malnar@gov.si

 

o strani >>>