Domov
Ministrski svet
English
Informacije za delegacije
Informacije za medije
Akreditacije za medije
Namestitev za medije
Sporočila za javnost
Foto arhiv
Sprejete odločitve
 


 

Foto arhiv

Fotografski material na spletnih straneh predsedovanja Republike Slovenije OVSE je mogoče prosto uporabljati zgolj ob vsakokratni navedbi avtorja "Foto: BOBO".

All photo material on the Slovenian Chairmanship website may be used freely only by mentioning the name of the photographer ("Photo: BOBO") along side each photo.

- foto arhiv - 3. december 2005 >>>
- foto arhiv - 4. december 2005 >>>
- foto arhiv - 5. december 2005 >>>
- foto arhiv - 6. december 2005 >>>

na vrh >>>

 

 


priložnostna znamka 13. Ministrskega sveta OVSE >>>

Program dogodka >>>

Kontakt

Ministrstvo za zunanje zadeve
Projektna skupina za OVSE
Prešernova 25
SI-1000 Ljubljana
Telefon: +386 1 478 2037
Telefaks:+386 1 478 2085
E-pošta: osce2005.mzz@gov.si

Urad vlade RS za informiranje
Mateja Malnar Štembal
Tržaška 21
SI-1000 Ljubljana
Telefon: +386 1 478 2597 ali +386 1 478 2630
Telefaks:+386 1 251 2312
E-pošta: mateja.malnar@gov.si

 

o strani >>>