Domov
Ministrski svet
English
Informacije za delegacije
Informacije za medije
Akreditacije za medije
Namestitev za medije
Sporočila za javnost
Foto arhiv
Sprejete odločitve
 


 

Sprejete odločitve

Izjava predsedujočega OVSE na 13. Ministrskem svetu OVSE >>>

Odločitev št. 1 o imenovanju generalnega sekretarja OVSE >>>

Odločitev št. 2 o migracijah >>>

Odločitev št. 3 o boju zoper čezmejni organizirani kriminal >>>

Odločitev št. 4 o krepitvi pravosodnega sodelovanja na področju boja proti terorizmu >>>

Odločitev št. 5 o boju zoper nedovoljena mamila >>>

Odločitev št. 6 o krepitvi varnosti kontejnerskega prometa >>>

Odločitev št. 7 o podpori učinkoviti implementaciji Resolucije Varnostnega sveta OZN 1540 (2004) >>>

Odločitev št. 8 o nadaljnjih naporih pri izvedbi dokumentov OVSE o osebnem in lahkem orožju ter presežkih konvencionalnega streliva >>>

Odločitev št. 9 o seminarju o vojaških doktrinah >>>

Odločitev št. 10 o strpnosti in nediskriminaciji: spodbujanje vzajemnega spoštovanja in razumevanja >>>

Odločitev št. 11 o spodbujanju izobraževanja in usposabljanja o človekovih pravicah na področju OVSE >>>

Odločitev št. 12 o spoštovanju človekovih pravic in vladavine prava v kazenskem pravosodju >>>

Odločitev št. 13 o boju zoper trgovino z ljudmi >>>

Odločitev št. 14 o ženskah pri preprečevanju konfliktov, kriznem upravljanju ter post-konfliktni obnovi >>>

Odločitev št. 15 o preprečevanju in boju zoper nasilje nad ženskami >>>

Odločitev št. 16 o zagotavljanju standardov obnašanja ter odgovornosti osebja v mednarodnih silah in misijah >>>

Odločitev št. 17 o krepitvi učinkovitosti OVSE >>>

Odločitev št. 18 o predsedujoči države OVSE v letu 2008 >>>

Odločitev št. 19 o času in kraju naslednjega zasedanja Ministrskega sveta OVSE >>>

Ministrska deklaracija ob 20. obletnici nesreče jedrske elektrarne v Černobilu >>>

Ministrska izjava o Gruziji >>>

Ministrska izjava o Gorskem Karabahu >>>

Koncept varnosti in upravljanja z mejami >>>

na vrh >>>

 


priložnostna znamka 13. Ministrskega sveta OVSE >>>

Program dogodka >>>

Kontakt

Ministrstvo za zunanje zadeve
Projektna skupina za OVSE
Prešernova 25
SI-1000 Ljubljana
Telefon: +386 1 478 2037
Telefaks:+386 1 478 2085
E-pošta: osce2005.mzz@gov.si

Urad vlade RS za informiranje
Mateja Malnar Štembal
Tržaška 21
SI-1000 Ljubljana
Telefon: +386 1 478 2597 ali +386 1 478 2630
Telefaks:+386 1 251 2312
E-pošta: mateja.malnar@gov.si

 

o strani >>>