Domov
Predsedovanje
Zgodovina
Predsedujoči
Prednostne naloge
Sporočila za javnost
Dogodki
Pogosto zastavljena vprašanja
Dokumenti
Izjave / govori
Članki / intervjuji
Konference / sestanki
Odločitve / deklaracije
Drugi dokumenti
 


 

Sporočila za javnost

1.10.2004

Slovenija prevzema vodenje Svetovalnega odbora za upravljanje in finance OVSE

Republika Slovenija je z današnjim dnem prevzela vodenje Svetovalnega odbora za upravljanje in finance OVSE (ACMF - Advisory Committee on Management and Finance).

Omenjeni odbor je zadolžen za oblikovanje letnega proračuna OVSE, ki je ključnega pomena za nemoteno izvajanje aktivnosti Organizacije, vključno z delovanjem misij na terenu. Sprejem le-tega ne pomeni zgolj odločitve o finančnih in administrativnih vprašanjih delovanja OVSE, temveč izraža tudi določene politične usmeritve njenega delovanja.

Slovenija bo od 1. oktobra do konca decembra letos vodila razprave, v katerih vodje posameznih enot v OVSE in misij na terenu predstavijo svoje predloge proračuna, o katerih nato svoja mnenja podajo predstavniki sodelujočih držav OVSE. Zaključki razprav Svetovalnega odbora bodo sredi decembra podani Stalnemu svetu, ki bo v končni fazi sprejel odločitev o proračunu za leto 2005.

na vrh >>>

 

Prednostne naloge OVSE v letu 2005
slovensko: (142 kB)

Pogosto zastavljena vprašanja
več >>>

Publikacija Kultura dialoga: norme načela, zaveze, institucije, delovanje. OVSE 30 let po Helsinkih
slovensko: (1,15 MB)

Pilotni projekt izobraževanja o človekovih pravicah
več >>>

V središču

Sklepno poročilo in ocena predsedovanja Slovenije OVSE, 267 kB >>>

OSCE Chairmanship Newsletter >>>

Kontakt

Ministrstvo za zunanje zadeve
Prešernova 25
SI- 1000 Ljubljana
Telefon: +386 1 478 2000
Telefaks:+386 1 478 2340
E-pošta: gp.mzz@gov.si

o strani >>>