Domov
Predsedovanje
Zgodovina
Predsedujoči
Prednostne naloge
Sporočila za javnost
Dogodki
Pogosto zastavljena vprašanja
Dokumenti
Izjave / govori
Članki / intervjuji
Konference / sestanki
Odločitve / deklaracije
Drugi dokumenti
 


 

Drugi dokumenti

Pilotni projekt izobraževanja o človekovih pravicah

Človekove pravice in pravice otrok so splošno veljavne. Države morajo o njih učiti, jih uresničevati in spoštovati. Naloga mednarodnih organizacij pa je, da z različnimi programi spodbujajo države k uresničevanju njihovih zavez glede izvajanja osnovnih človekovih pravic in pravic otrok.

Da bi pripomogla k izpolnitvi te zaveze OVSE, želi Slovenija kot predsedujoča v letu 2005 v sodelujočih državah organizacije izpeljati pilotni projekt.

Učno gradivo, ki ga ponujamo v okviru pilotnega projekta OVSE, mogoče uporabiti kot dodatno gradivo k že obstoječim metodam in pripomočkom ali pa kot povsem nov pristop zunaj uradnega šolskega učnega načrta. V državah, kjer dejavnosti na področju poučevanja človekovih pravic za to starostno skupino še ne potekajo, lahko pilotni projekt spodbudi začetek procesa poučevanja človekovih pravic.

Prepričani smo, da lahko štejemo poučevanje človekovih pravic za dobro skupno naložbo, s katero z združenimi napori vlagamo v prihodnje generacije, današnje otroke.

Dodatne informacije:
- "Naše pravice" - slovensko (1,8 MB) >>>
- "Naše pravice" - albansko (1,8 MB) >>>
- "Naše pravice" - angleško (735 kB) >>>
- "Naše pravice" - azerbajdžansko (1,8 MB) >>>
- "Naše pravice" - bolgarsko (1.7 MB) >>>
- "Naše pravice" - črnogorsko (1.7 MB) >>>
- "Naše pravice" - hrvaško (1.7 MB) >>>
- "Naše pravice" - makednosko (1.7 MB) >>>
- "Naše pravice" - nemško (1.7 MB) >>>
- "Naše pravice" - romsko (1.7 MB) >>>
- "Naše pravice" - rusko (809 kB) >>>
- "Naše pravice" - srbsko (1.7 MB) >>>
- "Naše pravice" - turško (1.7 MB) >>>
- "Naše pravice" - ukrajinsko (1.7 MB) >>>

na vrh >>>

 

 

Prednostne naloge OVSE v letu 2005
slovensko: (142 kB)

Pogosto zastavljena vprašanja
več >>>

Publikacija Kultura dialoga: norme načela, zaveze, institucije, delovanje. OVSE 30 let po Helsinkih
slovensko: (1,15 MB)

Pilotni projekt izobraževanja o človekovih pravicah
več >>>

V središču

Sklepno poročilo in ocena predsedovanja Slovenije OVSE, 267 kB >>>

OSCE Chairmanship Newsletter >>>

Kontakt

Ministrstvo za zunanje zadeve
Prešernova 25
SI- 1000 Ljubljana
Telefon: +386 1 478 2000
Telefaks:+386 1 478 2340
E-pošta: gp.mzz@gov.si

o strani >>>